لوازم آرایشی و بهداشتی کیسه

دختران یک مقدار زیادی از آرایش و لوازم آرایشی. را به شغل خود آسان تر در هنگام جستجو برای رژ لب، ریمل مژه و ابرو، چشم خود را بوش و غیره چرا تمام ملزومات زیبایی خود را به یکی از این کیف پول آرایش طراحی قرار داده است. همه کیف پول یک بسته شدن زیپ در بالا و همچنین یک محفظه مخفی داخل برای حفظ حریم خصوصی اضافه شده است.