اواسط پاییز جشنواره

timg

در حال سقوط در روز 15 از ماه 8 با توجه بهتقویم قمری چینی، جشنواره اواسط پاییز دوم بزرگترین جشنواره پس از استجشنواره بهاردر چین. آن طول می کشد نام خود را از این واقعیت است که آن است که همیشه در وسط فصل پاییز را جشن گرفتند.

روز نیز به عنوان جشنواره ماه شناخته شده است، به عنوان در آن زمان از سال که ماه در گردترین و درخشان آن است.

2016 جشنواره اواسط پاییز می افتد در 15th سپتامبر، این تعطیلی را از سپتامبر 15 طول می کشد به 17، با توجه به آب و هوای پاییز دلپذیر این زمان اوج برای سفر است، در همان زمان دفتر ما در طول سپتامبر 15 به 17 بسته می شود، در صورت وجود فوری سوال لطفا با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل: info@bng-intl.com

خوش آمدید به چین و اکتشاف در آداب و رسوم محلی و سنتی این جشنواره جالب!

www.bng-intl.com


Post time: Jan-09-2016