Solar Plecak

Świat porusza się dość szybko w tych dniach, w wyniku czego, współczesny człowiek jest stale w ruchu z jednego miejsca do drugiego. Pojawienie się telefon komórkowy i laptop uczyniły z nas jeszcze bardziej mobilny. zaawansowanych technologii tak, że ludzie mogą teraz podjąć pracę z nimi, Unchained ze swoich kabin. Coraz więcej miejsc publicznych jest podpięty do sieci World Wide Web za pośrednictwem bezprzewodowego Internetu, umożliwiając ludziom łączyć się w parkach, kawiarniach i na placach. nie można chodzić 10 stóp (3 m), w dużym mieście w tych dniach, nie widząc kogoś zamknięcia transakcji na telefon komórkowy, wyszukiwanie w internecie z PDA lub sprawdzania poczty e-mail na laptopie. nie ma wątpliwości, że jest to cyfrowe i przenośne świat w którym żyjemy.
The problem with this kind of technology is that it all requires juice to make it happen. as advanced as these handheld devices are, every PDA, cell phone and MP3 player on Earth is limited by its battery life. the most advanced pocket computer you could imagine becomes nothing more than a paperweight once the battery runs out.
But take heart, tech-man – there’s a solution. some smart people have married solar cell technology with the old-fashioned backpack to create a charging station you can take along with you. all you need is a little sunshine and time, and you’ll never be short on battery life again. solar-powered backpacks are the latest travel gadgets in the tech world to make sure you stay connected.