Evening Bag

Một túi buổi tối là một chiếc túi xách được thiết kế để được sử dụng trong các buổi tối tại các sự kiện chính thức và các bên. Các tính năng phân biệt của loại túi là kích thước của nó, nhất là khả năng nắm giữ chỉ có một vài mặt hàng.
Many evening bags are designed as clutches, meaning that they have no straps and they are meant to be held in the hand. Depending on the designer, a bag can be simple and understated, or outrageous, with elaborate beading, embroidery, or textiles,many designers also create bags in a range of colors, ensuring that clients can find an one which will accessorize appropriately with garments.

12Tiếp theo>>> Trang 1/2